เตรียมฝึกผู้ติดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

0 3,656

นายแพทย์พิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 ว่า  สมาคมคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2565 ณ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้บรรยาย และฝึกอบรมให้ความรู้ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

สำหรับเนื้อหาการอบรมครั้งนี้จะเป็นการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน อาทิ  การใช้นกหวีดและการใช้ธง ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ การทำงานเป็นทีม กติกาการแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้และความเข้าใจในกติกาของกีฬาฟุตบอลตามมาตรฐานสากล

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More