ส.กีฬากทม. จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตระดับต้น

0 3,221

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ตระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่  12 – 17 มิถุนายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และอุตสาหกรรมกีฬา อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำกิจกรรม อาสาสมัครศูนย์กีฬา อาสาสมัครลานกีฬา ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปพัฒนาเยาวชนภายในศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More