สมาคมกีฬากทม.รับไม้ต่อเตรียมจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรกทม.

0 3,137

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านการประชุมออนไลน์ เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้แจ้งถึงการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการเดิมที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง  จากนั้นที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่งสมาคมกีฬาฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมกำหนดจัดแข่งขันในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มีการเปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นศูนย์กีฬาบึงหนองบอน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย จำนวน 12 ทีม และเรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย จำนวน 12 ทีม  ในส่วนของความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สมาคมฯได้กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล กรีฑา เปตอง และฟุตซอล และกำหนดจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำชับฝ่ายจัดการแข่งขันให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดกิจกรรมประจำปี 2564 อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬา รวมถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (สนามที่ 1) ณ จังหวัดระยอง  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา/BMX ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค  กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37  และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้สมาคมฯดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรฟุตบอล FA THAILAND INTRODUCTORY COACHING COURSE และการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้อบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรทางด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร และต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More