ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์

0 2,684

สำหรับน้องๆ เยาวชน และผู้สนใจด้านสุขภาพและกีฬา แอดขอแนะนำให้รู้จักกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ จิตวิทยาการกีฬา และการออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถนะนักกีฬา หรือ โภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา การวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง https://sps.kps.ku.ac.th/t/rdc

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More