รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาวุโส ร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

0 1,381

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาอาวุโสเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดราชบุรี

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (รอบคัดเลือกภาค1) ณ จังหวัดจันทบุรี

(วันที่ยังไม่ได้ระบุ) และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดการรับสมัครแจ้งไว้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ดังนี้

1. ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง

2.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1fTcS8uUPTbbcqRYO5-ltkjF_W3-YpDXY/view?usp=drive_link

3.ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครดูได้ตามเอกสารที่แนบมาในลิ้งด้านล่างโพสนี้

4.สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง กทม.

5.สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2468079 / 022460282

6.หรือสอบถามได้ที่นายชัชวิทย์ พุ่มสงวน 0894589755 ผู้ดำเนินการฯ

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More