ยกเลิกการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ประจำปี 2564

0 3,226

การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์”

นายแพทย์พิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5  มิถุนายน 2564  และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ตราดเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ มหกรรมกีฬาดังกล่าวทั้ง 2 รายการ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More