คลองสามวา Running วิ่งสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

0 2,507

(26 มี.ค. 66) นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คลองสามวา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1”  ณ โรงพยาบาลคลองสามวา  ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา และหน่วยงานภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย และดำเนินกิจการด้านการให้บริการของโรงพยาบาลคลองสามวา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพอีกด้วย

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run 5 ก.ม. มินิมาราธอน 10.5 ก.ม. และประเภท VIP นักวิ่งทุกท่านเมื่อวิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญเกียรติยศ นักวิ่งขาแรงที่ชนะเลิศโอเวอร์ออล 10 กม. จะได้ครองถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา รวมถึงนักวิ่งกว่า 600 ชีวิต ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้อย่างคึกคัก

สำหรับโรงพยาบาลคลองสามวา สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจากนายใย – นางเพ็ญแข ลิ่มทอง และนางประดับ โกมุท จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ ผ่านพระเทพประ สิทธิมนต์ (โกศล มหา วิโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามารวิหาร เป็นผู้มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริหารด้านสุขภาพและด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 268 เตียง ในปี 2567 โรงพยาบาลคลองสามวาจําเป็นต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้พร้อมเพื่อ รองรับการขยายการให้บริการ

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 986-7- 01028-0 และสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่,เติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองสามวา หมายเลขโทรศัพท์ 02 150 1300 ต่อ 120

นักวิ่งสามารถค้นหาภาพความประทับใจได้ทาง https://photo.thai.run/klongsamwa2023/@Thpotorun

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More