รับสมัครคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาวุโส ร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาอาวุโสเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร

คลองสามวา Running วิ่งสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

(26 มี.ค. 66) นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More