อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

0 3,400

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, โค้ชเช ยอง ซอค, โค้ชปาร์ค ฮีคัง, โค้ชลีนายอน, ชนาธิป ซ้อนขำ, และสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ นอกจากผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดที่เข้ารับการอบรมจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ เทคนิค และกติกาที่ถูกต้องตามสหพันธ์เทควันโดโลก (World Taekwondo) ซึ่งกติกามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรมยังสามารถพัฒนาปรับปรุง พร้อมนำเทคนิคการสอนและการฝึกซ้อมใหม่ ๆ มาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในสังกัดไปสู่การแข่งขันระดับชาติได้อีกด้วย ซึ่งหัวข้อการอบรมประกอบด้วย การฝึกซ้อมพื้นฐาน หลักการสอน หลักการฝึกกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ การจัดการยิมเทควันโด การวิเคราะห์เกมส์การแข่งขัน เป็นต้น     
     โดยในวันนี้ (18 ก.ย.63) นายดำรงค์ รื่นสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองการกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรม

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More