โค้ชเช นำทัพอบรมโค้ชเทควันโดกทม.

924

นายพิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  และการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 และศูนย์กีฬามิตรไมตรี

โดยจะดำเนินการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านกีฬาเทควันโดให้สามารถพัฒนาปรับปรุง พร้อมกับนำเทคนิคการสอนและการฝึกซ้อมมาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในสังกัดไปสู่การแข่งขันระดับชาติได้อีกด้วย  ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากโค้ชชเว ย็อง ซ็อก Choi Young Seok (โค้ชเช) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  และทีมผู้ฝึกสอนจากสหพันธ์เทควันโดโลก อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมากมาย

————————

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More