เลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

0 743

          นายพิชญา  นาควัชระ  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”  ซึ่งเดิมได้กำหนดจัดการแข่งในช่วงเดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 (ระลอกใหม่)  รัฐบาลได้มีนบายให้เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้มีการแพร่ระบาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงให้จังหวัดศรีสะเกษ เลื่อนการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ  และหากมีการกำหนดจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More