เพิ่มทักษะผู้ฝึกสอนเทควันโด

2,390

นายสมบูรณ์ หอมนาน อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ประจำปี 2564 ทั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.  – 3 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก “โค้ชเช” ชเว ย็อง ซ็อก Choi Young Seok หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย  ทีมผู้ฝึกสอนจากสหพันธ์เทควันโดโลก และอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สามารถนำไปต่อยอดพัฒนา และสามารถถ่ายทอดให้กับนักกีฬาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดการพัฒนากีฬาเทควันโดของกรุงเทพมหานครอย่างแพร่หลายมากขึ้น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More