อบรมกีฬาฟุตบอล โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

575

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมกีฬาฟุตบอล โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ โดยนายเอกวัฒน์ ลี้เทียน กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More