ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

1,665

นายพิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้รายงานสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานในรอบปี ดังนี้
1. รายงานงบดุลประจำปี 2563 ของสมาคม
2. สมาคมได้ดำเนินการยื่นหนังสือถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอแก้ไขตราเครื่องหมายของสมาคม โดยมีสัญลักษณ์เป็นพระอินทร์ทรงช้าง เอราวัณ ประทับกลางเปลวเพลิงสีเขียว ประดับด้วยลายกนกสีทอง ซึ่งแสดงออกถึงการเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาและบ่งบอกความเป็นไทยที่รุ่งเรือง อยู่เหนือห่วง 6 ห่วง หมายถึง 6 กลุ่มโซนการปกครองของกรุงเทพมหานคร โดยห่วง 6 ห่วง ให้แทนด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้กรุงเทพตะวันออก แทนด้วยสีชมพู กรุงเทพใต้ แทนด้วยสีส้ม กรุงธนใต้ แทนด้วยสีแดง กรุงธนเหนือ แทนด้วยสีฟ้ากรุงเทพกลาง แทนด้วยสีเทา และกรุงเทพเหนือ แทนด้วยสีเหลือง
3. สมาคมได้ดำเนินการจัดอบรม และจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้
3.1 จัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “Bangkok Badminton 2020” รุ่นอายุ 11 – 17 ปี ชาย – หญิง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 1 – 5กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 500 คน
3.2 จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 60 คน

4. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562 (รอบคัดเลือกภาค 1) รวม 1,161 คน ผ่านการคัดเลือกแข่งขันในระดับชาติ ชาย 535 คน หญิง 509 คน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More