ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต ระดับต้น

2,228

ตามที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ชมรม สโมสร และสถานศึกษา จัดทำโครงการอบรมผู้ฝึกสอนอีสปอร์ตหลักสูตร ระดับต้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาอีสปอร์ตระดับยุวชน เยาวชน ให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยให้การอบรมแก่ผู้นำกิจกรรม อาสาสมัครศูนย์กีฬา อาสาสมัครลานกีฬา ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ การบริหารจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ นำไปพัฒนาเยาวชนภายในศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกิจกรรม 5 ชั้น ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ จำนวน 2 รุ่น

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต ระดับต้น และกำหนดการ ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้

download :

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More